ВОДОПАДЪТ ЩРОКАЛОТО

Продължавайки на североизток от селото, пътят е силно врязан в скали от сив гранит. Наклонът е голям и там в ниското се чува тътен на падаща вода.

”Скок” или “Щрокалото”- това е името на най-близката забележетелност от центъра на селото - живописния 24 метров водопад.

Покрай него се вие и малката рекичка Клинеца, разделяща селото на източна и западна част. Пречупените през ситните капки на водата от водопада слънчеви лъчи украсяват с цветовете на дъгата страховитата пропаст.

Тук, през турското робство, един заможен добърчанин се хвърля връз острите скали за да се отърве от нечовешките си болки. На няколко пъти в дома му идвали харамии да му искат пари. За да спаси себе си и челядта си, той им дал всичко. При последното им идване разбойниците не повярвали на жертвата, че няма повече какво да им даде и го подложили на неистови мъчения. Накрая му сложили на врата нагорещена до червено перустия. Клетникът не издържал и скочил в пропастта.