МЕСТНОСТ ГЕРМАНИЦА

Едно от живописните места край селото е местността "Германица".