РИМСКАТА ПЕЩ И ВЕКОВНОТО ДЪРВО

Други интересни забележителности са римската пещ и "Вековното дърво".

През 2001 година в покрайнините на селото са открити останки от римска пещ за тухли и керемиди датирани от археолозите от Благоевградския исторически музей към 3-4 век. Това са може би най-старите материални следи за историята на Добърско.

Преди време бурен вятър повалил вековно дърво и в основата му се разкрили тухлени арки, образуващи неголям тунел. Местни специалисти по археологически обекти установили, че това е антична керамична пещ, предназначена за производство на тухли и керемиди. Днес добърската пещ е една от малкото пещи от този тип открити на територията на България. Тя е изключително добре съхранена и представлява уникален и изключително ценен паметник.

На 7 км от селото доскоро бе разположено и т.нар. Вековно дърво.Според експерите то е Доклюва ела, която е приблизително на 500 г. Корените на елата бяха излезли на повърхността и приютяваха туристи, застигнати от дъжд или буря. Поникнал и развивал се на наклонен терен,корените му излезли на повърхността наподобяваха крака или пипала ,а между тях се бе оформило едно пространство като малка пещера.Тук при буря и лошо време могат можеха да се подслонят около 10 човека.